IBUP er en forening for fagfolk interessert i psykoanalytisk orientert psykoterapi med barn og ungdom.
Instituttet tilbyr grunnleggende innføring i psykoterapi med barn og unge, både i form av innføringsseminarer og videregående seminarer, samt seminarer i spedbarnsobservasjon. Seminarene kan tas som selvstendige kurs, men kan også kombineres til et fem-årig utdanningsløp. Utdanningen har en internasjonal standard og er tilpasset kravene i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in Public Sector, Child and Adolescent section (EFPP).

Innføring

IMG_2379-500-_500x350
Innføringsseminaret skal gi deltakerne innføring i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret skal skape interesse og en begynnende forståelse for grunnleggende sider ved terapeutisk arbeid, sentrale teoretiske begreper og kandidatens egen fungering i relasjon til andre. Seminaret danner grunnlag for deltagelse på videregående seminar.

Last ned studieplan for innføringsseminar

Videregående

dscn1117-paraply-500-_500x350
Videregående seminar skal gi deltakerne en fordypning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret viderefører temaene fra innføringsseminaret og gir en ytterligere fordypning i psykoanalytisk teori og metode. Videregående seminar er grunnlaget for senere praksis som lærer og veileder i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom.

Last ned studieplan for videregåendeseminar

Spedbarnsobservasjon

Babyføtter
Seminardeltageren følger et spedbarn fra fødselen og i minimum ett år, der man en time en gang i uken observerer spedbarnet hjemme i relasjon til sine nærmeste omsorgsgivere.

Last ned studieplan for spedbarnsobservasjonsseminar

Innføring- og videregående seminar kr. 8000.
Spedbarns-observasjonsseminar kr. 6000.

Det forutsettes medlemskap i IBUP kr. 500 pr år.