Seminarer

Spedbarnsobservasjonsseminar
Seminardeltageren følger et spedbarn fra fødselen og i minimum ett år, der man en time en gang i uken observerer spedbarnet hjemme i relasjon til sine nærmeste omsorgsgivere.

Les mer »
Innføringsseminar
Innføringsseminaret skal gi deltakerne innføring i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom.Seminaret skal skape interesse og en begynnende forståelse og danner grunnlag for videregående seminar.

Les mer »
Videregående seminar
Videregående seminar gir deltakerne en fordypning i psykoanalytisk psykoterapi og er grunnlaget for senere praksis som lærer og veileder i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom.

Les mer »