Innføringsseminar

Innføringsseminaret skal gi deltakerne innføring i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret skal skape interesse og en begynnende forståelse for grunnleggende sider ved terapeutisk arbeid, sentrale teoretiske begreper og kandidatens egen fungering i relasjon til andre. Seminaret danner grunnlag for deltagelse på videregående seminar.

Pris per semester kr. 10 000,-

Innføringsseminarene som var planlagt startet i Oslo og Bergen, tidlig i 2019 er foreløpig utsatt. Mer informasjon her.

Studieplan for innføringsseminar