Nye seminarer 2018/19

IBUP arrangerer utdanning for leger og psykologer i psykoanalytisk psykoterap med barn og ungdom. Utdanningen er 5-årig og består av innføringsseminar, videregående seminar og spedbarnsobservasjonsseminar. Innføringsseminaret er godkjent av Dnlf som del av spesialiteten i barne- og ungdomspsykiatri. Fullført 5-årig utdanning er godkjent av NPF som spesialitet i klinisk psykologi med psykoterapi. Som ledd i utdanningen kreves at kandidaten i hele seminarperioden arbeider med psykoterapi med barn og ungdom under kvalifisert veiledning.

Høsten 2018 / våren 2019 igangsettes følgende seminar i Oslo

2-årig videregående seminar

Mer informasjon

Valgfritt program til spesialistutdanningen for leger og psykologer

Mer informasjon

Spedbarnsobservasjonsseminar Stavanger

Mer informasjon

Det planlegges nye seminarer fra 2019

Innføringsseminar fra januar/februar

Mer informasjon

Spedbarnsobservasjonsseminar fra utpå våren

Mer informasjon