Nye seminarer 2019

IBUP arrangerer utdanning for leger og psykologer i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Utdanningen er 5-årig og består av innføringsseminar, videregående seminar og spedbarnsobservasjonsseminar. Innføringsseminaret er godkjent av Dnlf som del av spesialiteten i barne- og ungdomspsykiatri. Fullført 5-årig utdanning er godkjent av NPF som spesialitet i klinisk psykologi med psykoterapi. Som ledd i utdanningen kreves at kandidaten i hele seminarperioden arbeider med psykoterapi med barn og ungdom under kvalifisert veiledning.

Høsten 2018 / våren 2019 igangsettes følgende seminar i Oslo

Spedbarnsobservasjonsseminar Stavanger

Mer informasjon

Det planlegges nye seminarer fra 2019

Innføringsseminar Bergen og Oslo

Mer informasjon

Spedbarnsobservasjonsseminar Oslo

Mer informasjon

Valgfritt program til spesialistutdanningen for leger og psykologer

Mer informasjon