Styret

Inger-Johanne Sveum
Sekretær

Ingeborg Aarseth
Kasserer

Kjersti Brænne
Styremedlem

Hege Hærem
Styremedlem

Anne Catrine Møller
Styremedlem

Annette Marfjord
Kandidatmedlem