Spedbarnsobservasjonsseminar

Seminardeltageren følger et spedbarn fra fødselen og i minimum ett år, der man en time en gang i uken observerer spedbarnet hjemme i relasjon til sine nærmeste omsorgsgivere.

Pris per semester kr. 8000,-

Planlagt oppstart av kurs i Oslo høsten 2019. Mer informasjon her.

Studieplan for spedbarnsobservasjonsseminar

Kurs i Haugesund 2017–2018