5th Infant Observation Workshop Oslo, 5–7 September 2019

Workshopen arrangeres av IBUP og støttes av  European Federation for Child and Adolescent Psychotherapy (EFPP).  En internasjonal arbeidsgruppe  samarbeider om planleggingen.

Tidligere workshoper er  avholdt i Athen, Stockholm. Firenze og Tallinn.

Hovedinnlegg ved Margaret Rustin fra Tavistock Clinic i London og Gerd Abrahamsen fra Universitet i Stavanger.

Margaret Rustin er barneterapeut og psykoanalytiker. Hun har skrevet bøker og artikler om spedbarns­observasjon, småbarnsobservasjon og psykoterapi samt nylig utgitt en bok om Work Discussion groups og en bok om Melanie Klein. Margaret Rustin underviser og veileder internasjonalt bl.a. for tiden i Kina.

Gerd Abrahamsen er førsteamanuensis emerita ved UIS. Hun har lang erfaring med å undervise og veilede sped- og småbarnsobservasjon, og med å veilede i barnehager. Gerd Abrahamsen har skrevet flere artikler og bøker om emnet.

Workshopen inneholder framleggelser, veiledning og drøfting av spedbarnsobservasjon. Siste dag blir fokus på anvendelse av spedbarnsobservasjonsmetoden i arbeid med foreldre og barn, og i forhold til barn i barnehage. Betydningen av å implementere metoden i den barne- og ungdomspsykoterapeutiske utdanningen drøftes.

IBUP leier fra nyttår kontor i Villa Sult og workshopen vil foregå i den ærverdige gamle villaen.

Vi er gang med å finne rimelige og gode overnattingssteder i nærheten

Planleggingsarbeidet foregår for fullt. For mer informasjon kontakt oss på: post@ibup.no

Foreløpig program (pdf-fil) Infant Observation Workshop 5-7 Sep 2019