Valgfritt program til spesialistutdanningen for leger og psykologer

Valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge (ny ordning) i regi av IBUP, godkjent av NPF og Dnlf. Kan også tas som selvstendig kurs som del av etterutdanning eller vedlikeholdsaktivitet til spesialiteten.

6 samlinger á 3 dager over tre semestre, kl. 09:00–16:00.

Oppstart: januar/februar 2019

Sted: Norsk Psykoanalytisk Institutt, Oslo

Pris: 7900,- per samling

Påmeldingsfrist: Fortløpende

Datoer for samlinger: Datoer er foreløpig ikke bestemt.

Alle kurs- og seminarledere er erfarne klinikere godt skolerte innenfor psykodynamisk/psykoanalytisk og relasjonsorientert teori og metode. Følgende vil undervise på samlingene (i alfabetisk rekkefølge): Britt Bonnevie, Lise Bruusgaard, Kjersti Brænne, Fredrik Cappelen, Magne Olav Gudmestad, Rune Johansen, Anders Landmark, Per Are Løkke, Tonya Madsen, Anne Okstad, Lise Radøy, Liv Røberg, Line Stänicke, Kari Tennman, Eystein Våpenstad, Anders Zachrisson.

Kliniske gruppeledere på hver samling: Lise Bruusgaard, Anne Okstad, Lise Radøy

Kontaktperson: Annette Marfjord, epost: marfjord@hotmail.com

Les beskrivelse av programmet her.

Påmeldingsskjema

NPFs krav til opptak

NPFs bestemmelser for veiledning ny ordning