2-årig innføringsseminar i Bergen høsten 2019

2-årig innføringsseminar i psykodynamisk psykoterapi med barn og unge

I samarbeid mellom Helse Stavanger/BUPA Stavanger og Sykehuset Betanien/Betanien BUP arrangeres et 2-årig innføringsseminar i psykodynamisk psykoterapi med barn og unge, med oppstart høsten 2019.

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP) står for det faglige innholdet. Instituttet videreutdanner psykologer og leger i psykodynamisk orientert psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret integrerer teori, praksis og veiledning i mindre grupper over en to-årsperiode. Se nærmere beskrivelse og studieplan.

Seminaret er godkjent av Den Norske Legeforening (DNLF) som valgfritt terapiseminar i den nye LIS-utdanningen (læringsmål BUP 015, 020-023).

Det vil også bli søkt om å få seminaret godkjent som valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge for psykologer i spesialisering hos Norsk Psykologforening (NPF), og som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

Seminaret er forbeholdt leger og autoriserte psykologer i spesialisthelsetjenesten. Det kreves at kandidaten i hele seminarperioden arbeider med psykoterapi med barn og ungdom under kvalifisert veiledning, og kan følge behandlingsforløp over tid.

Seminaret har ingen kursavgift, men det forutsettes medlemskap i IBUP 650 kr/år i seminartiden. Arrangøren vil gjøre en strategisk prioritering av kandidatene for å ha mulighet til å sikre deltagelse fra alle foretak.

8 samlinger pr år over 2 år, avholdes i Bergen, med oppstart oktober 2019.

Kursholdere:

Barne- og ungdomspsykiater/overlege Unni Sandaker Blom

Psykologspesialist Anne Kløve

Kort søknad sendes på mail til: lars.ravn.ohlckers@sus.no

Søknadsfrist: 21. juni 2019.

Alle søkere blir intervjuet.

 

Kontaktpersoner:

Unni Sandaker Blom/Unni.elna.sandaker.blom@betaniensykehus.no

Anne Kløve/anne.klove@betaniensykehus.no

Lars Ravn Øhlckers/lars.ravn.ohlckers@sus.no/51515508/90881250