Videregående seminar 2018

2-årig videregående seminar i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom

Videregående seminar skal gi deltakerne en fordypning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret viderefører temaene fra innføringsseminaret og gir en ytterligere fordypning i psykoanalytisk teori og metode.

Videregående seminar har en varighet på to år med til sammen 196 undervisningstimer.

Undervisningen foregår i grupper med 6-8 deltakere.

Seminaret fokuserer integrasjon av terapeutisk arbeid og teoretiske begreper, emosjonell læring, utvikling av terapeutisk holdning og etisk bevissthet.  Deltagernes utvikling som fagperson står sentralt, og skal fremme en personlig integrert terapeutisk holdning.

Videregående seminar er grunnlaget for senere praksis som lærer og veileder i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom.

*

Seminaret vil gå en fredag per måned. Det er krav om veiledning av terapi parallelt med seminaret.

For å delta må innføringsseminar i psykoterapi med barn og ungdom eller tilsvarende være fullført. I tillegg må spedbarnsobservasjonsseminar være fullført eller påbegynt.

Seminaret er åpent for leger og psykologer. Det er mulig for andre å søke dersom det foreligger spesiell interesse og kriteriene for deltagelse ellers fylles. Påmelding gjøres via påmeldingsskjema nederst på siden.

Spørsmål om seminaret kan rettes til Anne Okstad på annemokstad@yahoo.no

Seminarets oppstart forutsetter tilskudd fra Helsedirektoratet.

Påmeldingsfrist: snarest
Oppstart: høsten 2018

Pris per semester: 10 000 kroner

Studieplan

Påmeldingsskjema

Det forutsettes medlemskap i IBUP kr. 650 pr. år.