Anders Flækøy Landmark har gitt ut boken Psykodynamisk terapi for barn

Anders Flækøy Landmark: Psykodynamisk terapi for barn

Anders Flækøy Landmark har gitt ut boken Psykodynamisk terapi for barn.

Anders Flækøy Landmark har gitt ut boken Psykodynamisk terapi for barn

Anders Flækøy Landmark har arbeidet med barn og unge i 20 år, 15 av dem i offentlig psykisk helsevern for barn og unge (BUP). I disse årene har hans faglige forankring vært i det psykodynamiske kunnskapsuniverset. Denne boken springer ut av et ønske om å vise hvordan denne tradisjonen har noe sentralt å tilby barn og familier i dag. Den psykodynamiske tradisjonen favner en lang rekke ulike skoleretninger, og man kan finne mange forskjellige forståelsesmodeller og et rikt klinisk språk her.

Et mål med boken er å beskrive hvordan den psykodynamiske behandlingsmodellen tar høyde for det komplekse samspillet mellom ulike faktorer i og rundt barnet som har det vanskelig, samtidig som den tar vare på det enestående ved det enkelte barn og dets livsverden. Det å finne en farbar vei til endring og skape en endringsprosess innebærer ofte en form for pragmatisme. Det holder ikke bare å finne den riktige diagnosen og metoden og så utføre behandlingen i tråd med en manual. Behandleren må blant annet bestrebe seg på å finne en tilnærming som gir mening i den konteksten barnet befinner seg i, det vil si finne en behandlingsform som gir mening for barnet og omsorgsgiverne. Gjennom bokens fjorten kapitler presenteres ulike elementer i den psykodynamiske behandlingsmodellen, som behandleren kan kombinere ut fra det enkelte barnets behov.

Les mer om Hvordan skape endring for barn med psykiske vansker?

Lenke til boken

Om forfatteren

Anders Flækøy Landmark er spesialist i klinisk psykologi for barn og unge og psykoanalytiker. Han har arbeidet klinisk med barn, ungdom og familier i 20 år, og arbeidet 15 år i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Landmark arbeider i dag på Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser, Oslo universitetssykehus og er førstelektor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han er lærer og veileder ved Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP).

Landmark har skrevet fagboken «Det uforståelige barnet – om å skape en sammenheng mellom den indre og ytre verden» sammen med Line I. Stänicke i 2016. Anders Flækøy Landmark har skrevet fagboken  «Psykodynamisk terapi for barn». Anders Flækøy Landmark har sammen med Line Indrevoll Stänicke og Unni Tannum Johns gitt ut boken «Lek og kreativitet i psykoterapi med barn og ungdom» i 2021.