Årsmøte i IBUP 31. mars

Årsmøtet av avholdes tirsdag 31. mars kl. 19.30.

Adresse: IBUPs lokaler i Villa Sult, Kruses gate 8, 0263 Oslo