By

ibup

Minneord Louise Emanuel

Louise Emanuel var gjennom mange år leder for Under Fives på Tavistock-klinikken i London. Hun var sentral i utviklingen av en psykoanalytisk orientert kortidsmodell som... Read More

Spedbarnsobservasjonsseminar

Seminardeltageren følger et spedbarn fra fødselen og i minimum ett år, der man en time en gang i uken observerer spedbarnet hjemme i relasjon til... Read More

Videregående seminar

Videregående seminar skal gi deltakerne en fordypning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret viderefører temaene fra innføringsseminaret og gir en ytterligere fordypning i... Read More

Innføringsseminar

Innføringsseminaret skal gi deltakerne innføring i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret skal skape interesse og en begynnende forståelse for grunnleggende sider ved terapeutisk... Read More

Videregående seminar 2018

2-årig videregående seminar i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom Videregående seminar skal gi deltakerne en fordypning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret... Read More

Nye seminarer 2019

IBUP arrangerer utdanning for leger og psykologer i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Utdanningen er 5-årig og består av innføringsseminar, videregående seminar og spedbarnsobservasjonsseminar.... Read More