By

ibup

Innføringsseminar

Innføringsseminaret skal gi deltakerne innføring i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret skal skape interesse og en begynnende forståelse for grunnleggende sider ved terapeutisk... Read More

Videregående seminar 2018

2-årig videregående seminar i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom Videregående seminar skal gi deltakerne en fordypning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret... Read More

Nye seminarer 2019

IBUP arrangerer utdanning for leger og psykologer i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Utdanningen er 5-årig og består av innføringsseminar, videregående seminar og spedbarnsobservasjonsseminar.... Read More