Bjørn Chrisiansens minnepris til Kristoffer Høiland

Kristoffer Høiland, er tilldelt Bjørn Chrisiansens Minnepris for særlig betydningsfullt faglig bidrag: The Good Lives Model i behandlingen av personer dømt for seksuallovbrudd publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening nummer 8, 2018, side 656-665.

Kristoffer Høiland er medlem av Undervisningsutvalget i IBUP. Han er godkjent veileder for videregående seminar.