Fagmøte & fagfest lørdag 12. mars

IBUP inviterer til fagmøte og fagfest lørdag 12. mars

Meg Harris Williams presenterer Wilfred R. Bions tenkning og begreper
PLENUMSFOREDAG OG FILMEN «THE BECOMING ROOM»

Program

15.30–16.15
Meg Harris William presenterer Wilfred R. Bion og belyser noen av hans sentrale begreper og tanker.

16.15–16.50
Meg Harris Williams viser utdrag fra filmen hun har skrevet manus til og kalt «The Becoming Room». Filmen har fokus på opplevelser fra Bions barndom, og hun kaller dette utdraget som vil bli vist her, «Remembering the Infantile». I forkant av frem­visningen kommer hun til å oppsummere noen av begrepene som er spesielt rele­vante for filmen. Dette innebærer et møte med begreper og ideer som «catastrophic change», «the prenatal and postnatal personalities», «the mind as a group» og «the role of aesthetic experience and imagination».
Mer om foredragsholderen.

16.50–17.10
Kort pause hvor det serveres kaffe/te, vin og snacks

17.10–18.00
Plenumsdiskusjon

Velkommmen til fagfest fra kl. 18.00

Etter Meg Harris Williams’ foredrag inviterer IBUP til fagfest i nye lokaler i Gjerdrums vei 19. Det vil bli servert tapas og vin. God stemning og musikk håper vi også på.

Billett
Billetter kan kjøpes her.

Pris
Kr. 600,- for hele arrangementet

Adresse
Både fagmøte og fagfest finner sted i Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo,
5. etasje. Ring på ringeklokken (bruk piltastene og finn IBUP).