Finn en terapeut

Her er en liste over psykodynamisk orienterte terapeuter som tar i mot barn, ungdom og familier i behandling.

 

Listen er arrangert alfabetisk etter navn og kommune.

Privatpraktiserende

Kontaktinformasjon Kommune
Per Are Løkke

Spesialist i barne og ungdomspsykologi.

Ibup’s 5 årige psykoterapiutdannelse

 

Har driftsavtale med Helse Sør-Øst

Adresse: Håkonkastet 5, 1453 Nesodden

E-post: pe-arelo@online.no

Tlf : 91114064

 

Nesodden
Ingeborg Aarseth

Psykologspesialist/psykoanalytiker barn/voksen

Adresse: Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo

Hjemmeside: ipsykologi.no

 

Oslo
Fredrik Cappelen

Spesialist i klinisk psykologi for barn og unge,

psykoanalytiker og psykodynamisk terapeut for barn og unge (Ibup)

Adresse: Svensenga 36, 0882 Oslo

Epost:  cappelen@gmail.com

 

Oslo
Ole Johan Finnøy

Spesialist i klinisk psykologi, NPF

Adresse:Gjerdrums Vei 19, 0484 Oslo

tlf: 90514931

 

Oslo
Annette Marfjord

Psykologspesialist i barn og ungdom

IBUPs 5årige psykoterapiutdannelse

Adresse Stensgata 49, 0451 OSLO

Tlf. 979 74 380

Facebook: Psykologspesialist Annette Marfjord

 

Oslo
Neshan Omar

 

Overlege

Spesialist i voksen psykiatri, spesialist i barn og ungdom 

Godkjent psykoterapi veileder i legeforening.

IBUPs 5årig psykoterapiutdannelse.

 

Adresse: Stensgate 49, 0451 Oslo

Tlf: 469 13 988

 

Oslo
Truls Tallberg

 

Psykolog spesialist i klinisk psykologi med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi samt voksenpsykologi

Postadresse: Humleveien 4 A, 0870 Oslo

Tlf: 482 05 897

 

Oslo
Cecilie Voss

Spes. i psykoterapi & barne-og ungd. psykologi samt unge voksne og voksne i psykoanalytisk/psykodynamisk terapi.

Barneterapiutdannelse/medlem av IBUP & 5årig psykoterapiutdannelse ved Institutt for psykoterapi

 

Tar imot pasienter i 30% privatpraksis fra våren/høsten 2024

Adresse: Ribstonveien 17, 0586 Oslo

E-post: psykolog.cecilievoss@gmail.com

Tlf: 942 68 474.

 

Oslo
Stephanie Reiler

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi

 

Tar i mot barn, ungdom og voksne.

 

Dialog psykologsenter

St. Olavsgate 13d

4005 Stavanger

 

Email: stephanie@dialogpsykologsenter.no

Tlf: 991 06 530

 

Stavanger
Benedikte Jordet

Psykologspesialist

Postadresse: Øydis Vei 16, 3122 Tønsberg

Klinikk adresse: Trudvangveien 67, inngang 67, 2. etasje, 3117 Tønsberg

(Ny adr 1.nov 2023: Håkon Gamles Gate 9, 2. etasje til høyre, 3111 Tønsberg.)

E-post: bendiktejordet@gmail.com / jordet2@hotmail.com

Tlf: 921 54 404

 

 

Tønsberg

Jobber i BUP/offentlig

Kontaktinformasjon Kommune
Eli Regine Emblemsvåg

 

Overlege

Godkjent psykoterapiveileder fra DNLF

 

Asker BUP, BUPA, VVHF

Epost: Eliregine.emblemsvag@vesterviken.no

 

Asker
Linda Beate Havmøller

BUP Fana

 

Bergen
Benedicte von Mehren

Spesialist i både klinisk barn og unge, og i psykoterapi

Betanien Bup, Bergen

E-post: benedictevm@gmail.com

 

Bergen
Håkon Kagnes

Psykologspesialist

 

Bup Elverum

Kirkevegen 47, 2413 Elverum

Elverum
Elise Taraldsøy

Spesialist i barne og ungdomspsykiatri.

Overlege ved BUP Haugesund Helse Fonna

 

Haugesund
Cecilie Voss

Spesialist i psykoterapi & barne-og ungd. psykologi samt unge voksne og voksne i psykoanalytisk/psykodynamisk terapi.

 Barneterapiutdannelse/medlem av IBUP & 5årig psykoterapiutdannelse ved Institutt for psykoterapi

Nic Waals institutt

E-post: psykolog.cecilievoss@gmail.com

 

Oslo
Inger Fjermeros

Psykologspesialist

 

Bup Nedre Romerike

E-post; inger.fjermeros@ahus.no

 

 

Nedre Romerike
Cecilie Egeland-Norberg

Overlege Bup Hinna, SUS

 

Epost: cecilie.egeland-norberg@sus.no

BUP Hinna, SUS 515 15 930

 

Stavanger
Benedikte Jordet

Psykologspesialist

 

Bup Tønsberg

Tønsberg