The Squiggle Club 1. november: Foredrag ved Gerd Abrahamsen

Foredrag med Gerd Abramhamsen: «Det nødvendige samspillet». Et relasjonelt perspektiv på barns tidlige utvikling

Tid: Tirsdag 1. november kl. 19–21
Hvor: Ingensteds, Brenneriveien 9, 0182 Oslo
Pris: 200,-

Billetter kjøpes via Tikkio.

Gerd Abrahamsen vil i dette foredraget ta utgangspunkt i paradigmeskiftet som har funnet sted i forhold til barns tidlige utvikling. De siste tiårs spedbarnsforskning har understreket barnets store relasjonsbehov, dvs. dets søking etter kontakt med et annet menneske for tilknytning, trygghet og selvbekreftelse. Foredraget vil ved hjelp av eksempler fra spedbarnsobservasjon beskrive den relasjonelle dreiningen innenfor utviklingspsykologien mot et to-person perspektiv fremfor det tidligere dominerende en-person perspektivet.

Etter foredraget vil det åpnes for spørsmål og refleksjoner fra salen, før Abrahamsen vil delta i en samtale med Lise Radøy og Anne Okstad.

Om foredragsholderne:
Gerd Abrahamsen er klinisk pedagog og tidligere førsteamanuensis ved UiS. Utover en rekke publiserte artikler i nordiske og engelske tidsskrifter, har hun utgitt fire fagbøker hvorav to er oversatt til svensk og dansk. Hun har vært med å etablere fordypningsenheten Småbarnspedagogikk ved Barnehagelærerutdanningen ved UiS, hvor opplæring i samspillsobservasjon etter mønster fra Infant Observation har vært det sentrale ved undervisningen.

Anne Okstad er psykologspesialist med videreutdanning i psykoanalytisk orientert psykoterapi med barn og ungdom. Hun har arbeidet i over 35 år med barn og unge og arbeider nå med veiledning og undervisning i spedbarnsobservasjon. Hun har i tillegg hatt styreverv i IBUP og er fortsatt aktiv i redaksjonen til Mellanrummet.

Lise Radøy er psykologspesialist med spesialisering i barne- og ungdomspsykologi. I tillegg er hun utdannet psykomotorisk fysioterapeut. Hun arbeidet tidligere ved Mentalhygienisk Rådgivningskontor, senere Bup Vest, i tilsammen 18 år og har lang erfaring som seminarleder i spedbarnsobservasjon. Dessuten har hun tidligere hatt styreverv i IBUP og sittet i redaksjonen til Mellanrummet.