Hederlig omtale til Per Are Løkke

Juryen for Bjørn Christiansens minnepris for 2016 trekker frem Per Are Løkke som en sterk kandidat til prisen og gir hederlig omtale til essayet «Å hakke seg ut av egget». Prisen gikk til Hallvard Føllesdal. Les mer om pristildelingen.

Fra bidraget: «Alt for nære og sårbare foreldre hemmer ungdommers muligheter for vekst. Kanskje bør vi lytte til psykoanalytikeren Donald Winnicotts råd til foreldrene om å la de unge være i fred og finne sine egen svar.»

Essayet ble publisert i Tidsskrift for norsk psykologforening i mars 2016 og kan leses her.