Innføringsseminar i 2019

Generell innføring i grunnleggende sider ved psykodynamisk/psykoanalytisk forståelse og terapi. Seminaret gir en innføring i den emosjonelle og personlighetsmessige utvikling, hvor barnet og ungdommen forstås i lys av tidlig samspill og tilknytning.

Viktige elementer i utdanningen: Få forståelse for barns og ungdoms uttrykksmåter, psykologisk utredning med vekt på lekeobservasjon som metode, psykologisk utvikling, nevropsykologiske perspektiver, forståelse for den terapeutiske relasjon, forelderarbeid, sentrale teoretiske begreper med vekt på utviklingspsykologi og den terapeutiske prosessen.

Varighet: Seminaret har en varighet på omlag 2 år.

Seminarleder: Kjersti Brænne

Arrangør: Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP). Det forutsettes medlemskap i IBUP kr. 650 per år.

Kurskontakt: Anne Okstad

Målgruppe

Seminaret er en obligatorisk del av IBUPs 5-årige utdanning og tilfredsstiller sammen med spedbarnsobservasjonsseminar og videregående seminar kravene til the European Federation for Psychoanalytic Psychoterapy ,Child and Adolescent Section (EFPP)

Seminaret er åpent for alle yrkesgrupper innen psykisk helsevern, men kandidater som søker eller er i gang med IBUPs 5-årige psykoterapiutdanning, prioriteres.

Fullført 5-årig utdanning er godkjent av NPF som spesialitet i klinisk psykologi med psykoterapi og tilfredsstiller sertifiseringskravene til European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy in the Public sector, Child and Adolecence Section (EFPP).

Som ledd i utdanningen kreves at kandidaten under innføringsseminaret arbeider med psykoterapi med barn og ungdom under kvalifisert veiledning.

Godkjenning

Innføringsseminaret søkes godkjent av DNLF som del av spesialiteten i barne- og ungdomspsykiatri. Det vil kunne tilfredsstille de nye forskriftene til spesialistutdanningen; punktene som omhandler behandling og psykososiale tiltak (BUP-020 – 023) og søkes godkjent med tanke på dette.

Seminaret søkes også godkjent som fritt spesialistkurs ved Psykologforeningen NPF.

For å få godkjent seminaret må kandidaten være tilstede minimum 80 % av seminartiden.

Kursavgift

Kr. 10 000 per semester. Semesteravgiften kan økes dersom tilskudd fra Helsedirektoratet reduseres.

Oslo

Søknadsfrist: fulltegnet

Oppstart: mai 2019

Studieplan