Innføringsseminarer i 2020

Innføringsseminar i Oslo

Generell innføring i grunnleggende sider ved psykodynamisk/psykoanalytisk forståelse og terapi. Seminaret gir en innføring i den emosjonelle og personlighetsmessige utvikling, hvor barnet og ungdommen forstås i lys av tidlig samspill og tilknytning.

Viktige elementer i utdanningen: Få forståelse for barns og ungdoms uttrykksmåter, psykologisk utredning med vekt på lekeobservasjon som metode, psykologisk utvikling, nevropsykologiske perspektiver, forståelse for den terapeutiske relasjon, forelderarbeid, sentrale teoretiske begreper med vekt på utviklingspsykologi og den terapeutiske prosessen.

Innføringsseminaret er en del av IBUPs tredelte utdanning som omfatter innføringsseminar, videregående seminar og spedbarns-observasjonsseminar. Seminarene kan tas som selvstendige kurs men utgjør også tilsammen en 5-årig utdanning i psykoanalytisk barne- og ungdomspsykoterapi.

Varighet: Seminaret har en varighet på omlag 2 år.

Arrangør: Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP). Det forutsettes medlemskap i IBUP kr. 650 per år.

Seminar 1

Seminarleder: Spesialist i klinisk psykologi m barn/ungdom og psykoanalytiker Anders Landmark

Kurskontakt: Anna Szulc

Seminar 2

Seminarleder: Spesialist i klinisk psykologi m barn/ungdom og psykoanalytiker Fredrik Cappelen

Kurskontakt: Anne Catrine Møller

Godkjenning

Innføringsseminarets innhold og gjennomføring er i overensstemmelse med Dnlf’s målbeskrivelse for utdanningen i psykodynamisk psykoterapi, og søkes godkjent som det.

Fullført 5-årig utdanning er godkjent av NPF som spesialitet i klinisk psykologi med psykoterapi.

Som ledd i utdanningen kreves at kandidaten under innføringsseminaret arbeider med psykoterapi med barn og ungdom under kvalifisert veiledning.

Kursavgift

Kr. 11 000 per semester. Semesteravgiften kan økes dersom tilskudd fra Helsedirektoratet reduseres.

Oppstart begge seminarer: september 2020

Søknadsfrist: Fortløpende. Seminarene er fulltegnet. Ta kontakt om du er interessert i å delta på fremtidige seminarer.

Påmeldingsskjema

Studieplan for innføringsseminar (pdf)

Ved spørsmål: send en e-post til post@ibup.no