Innføringsseminar

Innføringsseminaret skal gi deltakerne innføring i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret skal skape interesse og en begynnende forståelse for grunnleggende sider ved terapeutisk arbeid, sentrale teoretiske begreper og kandidatens egen fungering i relasjon til andre. Seminaret danner grunnlag for deltagelse på videregående seminar.

Pris per semester kr. 10 000,-

Innføringsseminar starter opp i Oslo 24. mai 2019. Det er nå fullt.

Innføringsseminar starter opp i Bergen 2019. Mer informasjon.

Studieplan for innføringsseminar