Innføringsseminar for leger og psykologer

Innføringsseminaret skal gi deltakerne innføring i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret skal skape interesse og en begynnende forståelse for grunnleggende sider ved terapeutisk arbeid, sentrale teoretiske begreper og kandidatens egen fungering i relasjon til andre. Seminaret danner grunnlag for deltagelse på videregående seminar.

Viktige elementer i utdanningen: Få forståelse for barns og ungdoms uttrykksmåter, psykologisk utredning med vekt på lekeobservasjon som metode, psykologisk utvikling, nevropsykologiske perspektiver, forståelse for den terapeutiske relasjon, forelderarbeid, sentrale teoretiske begreper med vekt på utviklingspsykologi og den terapeutiske prosessen.

Innføringsseminaret er en del av IBUPs tredelte utdanning som omfatter innføringsseminar, videregående seminar og spedbarnsobservasjonsseminar. Seminarene kan tas som selvstendige kurs men utgjør også tilsammen en 5-årig utdanning i psykoanalytisk barne- og ungdomspsykoterapi.

Pris per semester fra 1. juli 2023 kr. 13 500,-
Prisene reguleres halvårlig (1. januar og 1. juli).

+medlemskap kr. 750/år i seminartiden

Det er fortløpende påmelding til IBUPs seminarer.

  • Et pågående seminar Oslo: vår 2023 – vår 2025.
  • Et pågående seminar Oslo: februar 2024 – vår 2026

 

Oppstart nytt innføringsseminar

  • Bergen planlagt oppstart 30.-31. mai 2024 Les utlysningbrevet her: Utlysningbrev

 

 

Meld deg på seminar her

Send en e-post til post@ibup.no om du ønsker å vite mer om innføringsseminaret.

Ibup følger de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale smittevernregler og anbefalinger i forbindelse med seminarvirksomhet og fagmøter.

Studieplan for innføringsseminar (pdf)

Last ned studieplanen for hele utdanningen

Liste over IBUP-godkjente veiledere for innføringsseminar.