IBUP GRATULERER: ISCA WITTENBERG 100 ÅR

Tekst ved Anne Okstad og Lise Radøy

4. mars i år fylte psykoterapeut Isca Salzberger-Wittenberg 100 år. Hun er blant dem som har hatt direkte innflytelse på IBUP´s utdanning, Psykoanalytisk Psykoterapi for Barn- og Ungdom, spesielt gjennom introduksjon av spedbarnsobservasjon som en verdifull og grunnleggende vei inn i faget. Hun har skrevet flere bøker, og «The Emotional Expierience of Learning and Teaching» er oversatt til norsk. Hennes siste bok «Experiencing Endings and Beginnings» som kom i 2013 er lest av mange. I 2023 kom boken i en ny utgave med et nytt kapitel, «Older Still and Close to Death».

I begynnelsen av 70- tallet, bestemte personalet ved Mentalhygienisk Rådgivningskontor i Oslo å fordype seg i psykoanalytisk psykoterapi med barn og unge. Kontoret lå i en gammel villa på Skillebekk, og var en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.  Endre Ugelstad, som var tilknyttet Gaustad sykehus og en av grunnleggerne av Institutt for Psykoterapi, rådet poliklinikken til å oppsøke Tavistock-klinikken i London der de fikk kontakt med Martha Harris, som var leder for barne-og ungdomsavdelingen. Dette var opptakten til et verdifullt samarbeid som endret det barne- og ungdoms- psykoterapeutiske landskapet i Norge. Martha Harris kom til Oslo flere ganger i året sammen med sin mann Donald Meltzer. De underviste og veiledet ved Mentalhygienisk Rådgivningskontor, Nic Waals Institutt og Majorforeningen, som var tilknyttet Gaustad sykehus gjennom Svein Haugsgjerd og Sidsel Gilbert.

I 1975 kom tredje opplag av «Psychoanalytic Insight and Relationships – A Kleinian approach», skrevet av Isca Wittenberg ved Tavistock-klinikken. Metalhygienisk Rådgivningskontor, skaffet seg boken og inviterte Isca Wittenberg til å undervise og veilede personalet i familieterapeutisk tilnærming. Isca Wittenberg gjorde det klart at for å forstå en psykoanalytisk tilnærming, var det helt nødvendig å ha en dypere erfaring og forståelse for den aller første tiden i barnets liv. Dette kunne man erverve seg gjennom å delta på spedbarnsobservasjonsseminar. Martha Harris, som var en god kollega av Isca og en varm forkjemper for spedbarnsobservasjon bekreftet dette, og Isca Wittenberg ble invitert som lærer og veileder, og ledet spedbarnsobservsjonsgrupper for blivende barne- og ungdomsterapeuter i mange år. Martha Harris døde i 1986, men Isca Wittenberg og Donald Meltzer fortsatte kontakten med Norge gjennom veiledning og undervisning i mange år. Meltzer døde i 2004.

Helt til nylig har et absolutt høydepunkt i spebarnsobservasjonsutdanningen her i Oslo, vært å reise til London og bli veiledet av Isca Wittenberg i hennes hjem, der gruppen også fikk servert «English lunch». Møtet med Isca har preget mange og gitt viktige erfaringer og tanker.

Veiledning på spedbarnsobservasjon hos Isca Wittenberg i 2014; fra venstre bak: Anne Okstad spedobslærer, Camilla Wannag og Ingeborg Aarseth spedobskandidater. Foran Isca Wittenberg.

Isca Wittenberg var tilknyttet Tavistock-klinikken i om lag 50 år, først som student og siden som ansatt. Hun var i utgangspunktet utdannet sosionom og barnepleier, og hennes interesse for spedbarn førte til at hun ble barne- og ungdom- og etter hvert voksen psykoanalytisk psykoterapeut. Gjennom sitt arbeid ved Tavistock-klinikken kom hun i kontakt med kjente terapeuter, som John Bowlby, Esther Bick, Neville Symmington og Donald Meltzer, og hun gikk også en periode i psykoterapi hos Wilfred Bion. Hun deltok på utdanningen i spedabarnsobservasjon som ble ledet av Esther Bick, og ble utpekt til å være hennes etterfølger  

Gjennom hele sitt virke har hun vært spesielt opptatt av avslutninger og begynnelser. Dette kan ha opphav i at hun som tysk jøde fikk erfare nazismens umenneskelige gjerninger. Hun var 13 år da Hitler kom til makten, og lærte seg å tie blant ukjente for ikke å bli spyttet på. Hun var datter av en anerkjent rabiner, og hjemmet beskrives som et varmt og åpent møtested for mange intellektuelle fra inn- og utland. Rett før krigen brøt ut, ble faren sendt til konsentrasjonsleiren Dachau. Hennes mor klarte på et mirakuløst vis å få ham ut av leiren på betingelse av at han emigrerte med sin familie. Moren skaffet ham arbeidstillatelse i USA, faren ble ansatt som rabiner i Hampstead og familien kom til England i 1939.  

Isca flyktet således fra Tyskland til England som 16 åring. Hun arbeidet som barnepleierske og utviklet en sterk interesse for spedbarn, noe hun siden alltid har båret med seg. Hun fant et rom for denne interessen gjennom sin livslange hengivenhet til spedbarnsobservasjon, sin spesielle evne til å nå inn til spedbarnet i sine pasienter og til å komme i kontakt med infantile nivåer i grupper.  

Isca Wittenberg har hatt enorm innflytelse gjennom utdanning og veiledning i spedbarnsobservasjon der hun utrettelig har holdt oppe verdien av å fokusere på følelser og emosjoner som rører seg hos seminardeltagerne i møtet med spedbarnet og familien. Hun har undervist og holdt seminarer i store deler av verden og har hatt midlertidig professorat i Turin og ved Klagenfurt universitet. Hun er også et livslangt æresmedlem av lærerstaben ved Tavistock -klinikken.  

 

Isca Wittenberg har publisert artikler i mange tidsskrifter, bidratt med kapitler i ulike psykoanalytisk orienterte bøker og er forfatter av følgende bøker:  

 

Psychoanalytic Insight and Relationships A Kleinian approach
Isca Salzberger-Wittenberg  

First published 1970 by Routledge & Kegan Paul Ltd Reprinted 1973, 1975, 1981, 1984,1986. 1998,1991,1993,1996,1999 by Routledge  

 

The Emotional Experience of Learning and Teaching  

Edited by: 

Isca Salzberger-Wittenberg,
Elsie Osborne
and Gianna Williams  

Published December 1993 by Routledge  

 

Experiencing Endings and Beginnings  

Isca Wittenberg
Published by Karnac books ltd. 2013  

Experiencing Endings and Beginnings  
From Birth to Old age
Isca Wittenberg
Published 2023 by Routledge  

Opptak av et intervju av Isca Wittenberg som ligger på youtube: 

https://mindinmind.org.uk/interviews/isca-wittenberg-interview/  

Interview recorded 2019 with Jane O’Rourke