Jubileumskonferanse – presentasjon av foredragsholdere

JUBILEUMSKONFERANSE – IBUP 30 ÅR

Ghosts in the Nursery – Traumer i et flergenerasjonsperspektiv

17.–18. september 2021

PRESENTASJON AV FORDRAGSHOLDERE


Amanda Jones

Dr. Amanda Jones er leder for NELFT NHS Foundation Trust’s Perinatal Parent Infant Mental Health Service (PPIMHS). Dette er en offentlig tjeneste som tilbyr psykiatrisk og psykoterapeutisk behandling til gravide og deres partnere, som strever med alvorlig psykiske problemer i løpet av svangerskapet og i barnets første tre leveår. Amanda Jones’ doktorgradsarbeid ved Tavitsock Centre/UEL er en undersøkelse av hvordan mødres bruk av maladaptive forsvarsprosesser kan forstyrre barnets utvikling. Hun driver formidling både nasjonalt og internasjonalt om dette temaet: Hvordan forstå og hjelpe mødre med alvorlig perinatal mental/emosjonell lidelse. Hun er spesielt opptatt av ubevisste krefter som spiller seg ut via besteforeldrenes og foreldrenes «ghosts», og hvordan dette kan forårsake smerte og innebære risiko for en ny baby.

May Nilsson

May Nilsson er privatpraktiserende barne- og ungdomsterapeut med praksis i Stockholm. Hun har lang erfaring med behandling, undervisning og veiledning på ulike nivåer. May Nilssons arbeider har blitt publisert i JICAP og Journal of Child Psychotherapy.

Liselotte Grünbaum

Liselotte Grünbaum (Cand. Psych., Aut., PhD, spesialist og veileder) har privat praksis i København og er gjesteforsker ved Aalborg Universitet, lærer og veileder på Dansk Psykolog Forenings spesialistutdannelse i psykoanalytisk barne- og ungdoms­psykoterapi. Hun har publisert artikler om ungdomspsykoterapi på dansk og engelsk og er medforfatter av bøkene «Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge 1 –
En grundbog om teorier og arbejdsmetoder
» (Hans Reitzels Forlag, 2016) og «Psychodynamic Child and Adolescent Psychotherapy – Theories and Methods» (Karnac, 2018) samt medredaktør av «Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge 2 – Et område i udvikling» (Hans Reitzels Forlag, 2016) og «Play and Power» (EFPPs bokserie, 2010).

Agnes Hodi

Agnes Hodi er ungarsk psykolog, psykoanalytiker, barneanalytiker, IPA-læreanalytiker og æresuniversitetsprofessor. Hun er medlem av Ungarsk Psykoanalytisk Forening og Norsk Psykoanalytisk Forening. Agnes Hodi har jobbet i Norge i tre år – som ansatt i BUP i Fredrikstad i to år og fra februar 2021 som psykologspesialist ved DPS Groruddalen. Hun underviser i opplæringen av barneanalytikere ved European Psycho­analytic Institute. Agnes Hodi er medlem av Committee for the Development of Child and Adolescent Psychoanalysis (CODECAP).

Karoline Tysnes

Karoline Tysnes er psykologspesialist, ansatt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt, seksjon sped og små. Karoline Tysnes gikk spesialistforløpet ved RBUP med fordypning i intersubjektiv psykoterapi med barn. Hun har jobbet med hele aldersspekteret fra ungdom til de aller minste, men har primært hatt fokus på barn i førskolealder og tidlig skolealder og er opptatt av lek som kommunikasjonsmiddel. Karoline Tysnes deltar i en fordypningsgruppe i mentaliseringsbasert terapi med barn, veiledet av Norka Malberg.

Henrik Kamphus

Henrik Kamphus er psykoanalytiker og spesialist i klinisk voksenpsykologi og utdanner seg for tiden til å bli barneanalytiker. Han har erfaring fra offentlig psykisk helsevern inkludert et lengre engasjement ved avdeling for psykoser og sikkerhets­psykiatri. Henrik Kamphus publiserte i 2020 et vitenskapelig kasuistisk arbeid i Scandinavian Psychoanalytic Review som tar opp en destruktiv sado­masokistisk dynamikk mellom analytiker og analysand i en barneanalyse. Henrik Kamphus jobber for tiden i privat praksis i Oslo.

Per Are Løkke

Per Are Løkke er spesialist i klinisk psykologi for barn og unge og jobber som privat­praktiserende psykolog med driftsavtale fra Helse Sør-Øst ved Varden Spesialistsenter. Han har arbeidet med barn, ungdom og deres familier i over 30 år og har de siste 10 årene fordypet seg i hva som kjennetegner ungdomsfasen og det Aksel Sandemose kalte den ulykkelige tiden i smeltedigelen. Per Are Løkke har skrevet flere essay om ungdom i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Matrix og Mellanrummet. Boken «Ungdommens transformasjoner» blir lansert på forlaget Gyldendal akademiske høsten 2021.

Unni S. Blom og Anne Kløve

Unni Sandaker Blom er spesialist i barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri. Hun har utdanning i barne- og ungdomspsykoterapi ved IBUP. Unni S. Blom jobber som overlege ved Betanien BUP i Bergen og driver også med undervisning og veiledning.

Anne Kløve er psykologspesialist innen klinisk barne- og ungdomspsykologi og klinisk psykologi med psykoterapi. Hun har utdanning i barne- og ungdomspsykoterapi ved IBUP. Anne Kløve er leder ved Betanien BUP i Bergen og driver også med undervisning og veiledning.

Linda Beate Havmøller

Linda Beate Havmøller er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, og hun har gjennom­ført IBUPs 5-årige utdannelse ved RKBU i Bergen. Linda Beate Havmøller jobber ved BUP Fana, og hun har mest erfaring med terapier på lekerom før den aktuelle utdanningen.

Fredrik Cappelen

Fredrik Cappelen er spesialist i klinisk psykologi for barn og unge, psykoanalytiker og kandidat i barne- og ungdomsanalyse. Han har jobbet med barn, ungdom, foreldre og familier i over 15 år og er særlig opptatt av lek, kreativitet, personlighetsutvikling og alvorlig patologi som borderline og spiseforstyrrelser. Fredrik Cappelen jobber i dag halv tid ved Nic Waals Institutt og halv tid ved Psykologisk institutt i Oslo med undervisning og veiledning i behandling og terapi for barn og unge. Fredrik Cappelen underviser også ved IBUP.

Torhild Leira

Torhild Leira er Cand. psychol., psykoanalytiker, barneanalytiker og læreanalytiker i egen praksis. Hun har ledet utdanningsseminarer ved en rekke institusjoner, bl.a. ved Universitetet i Oslo, Institutt for psykoterapi, Nic Waals Institutt og Norsk Psykoanalytisk Institutt. Hun har alltid hatt en stor interesse for barnebehandling og grunnla den barneanalytiske utdanningen i Norge sammen med tre kollegaer i 1986. I 1991 stiftet hun og de samme kollegaene Norsk forening for psykoanalytisk psyko­terapi med barn og unge (NFPPBU), nå Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP).

Kjersti Brænne

Kjersti Brænne er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og godkjent psykoterapi­veileder gjennom Den norske legeforening. Hun har arbeidet i flere barne- og ungdomspsykiatriske enheter og har vært spesielt engasjert i det terapeutiske
arbeidet med barn og ungdom. Kjersti Brænne er seminarlærer ved IBUP.

Last ned presentasjon av foredragsholdere.


Meld deg på via dette påmeldingsskjemaet.