Category

Fagmøter

Meg Harris Williams snakker om Bion – del 2

Meg Harris Williams formidler Bions teorier og det postkleinianske tankegodset på en begripelig og nær måte som hjelper oss til å forstå noe mer av det non­verbale og grunnleggende i det å være menneske – og som gjør oss bedre rustet til å forstå oss selv og våre pasienter – og det som skjer i behandlings­rommet. Arrangementene foregår via Zoom. Klikk på innlegget for å lese mer, og for å kjøpe billetter.

Meg Harris Williams snakker om Bion

Bion and the post-Kleinian model of the mind Datoer og temaer 21. september  Aesthetic Conflict 19. oktober  Catastrophic Change 16. november  Symbol formation and the... Read More

The Squiggle Club 10. mars 2022

Bildet er fra IBUPs første «The Squiggle Club», der litteraturviter og forfatter Elisabeth Løvlie og psykolog og forfatter Per Are Løkke samtalet om ungdommens oppdagelse... Read More

Fagmøte & fagfest lørdag 12. mars

IBUP inviterer til fagmøte og fagfest lørdag 12. mars Meg Harris Williams presenterer Wilfred R. Bions tenkning og begreper PLENUMSFOREDAG OG FILMEN «THE BECOMING ROOM»... Read More