Category

Utdanning

Overgangsseminar

Psykoanalytiker Eystein Victor Våpenstad vil være seminarlærer for overgangsseminaret, som er ettårig og starter så snart det er tilstrekkelig mange påmeldte. Overgangsseminaret gir en innføring... Read More

Pågående seminarer

IBUP arrangerer utdanning for leger og psykologer i psykoanalytisk psykoterap med barn og ungdom. Utdanningen er 5-årig og består av innføringsseminar, videregående seminar og spedbarnsobservasjonsseminar.... Read More

Spedbarnsobservasjonsseminar

Seminardeltageren følger et spedbarn fra fødselen og i minimum ett år, der man en time en gang i uken observerer spedbarnet hjemme i relasjon til... Read More

Videregående seminar

Videregående seminar skal gi deltakerne en fordypning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret viderefører temaene fra innføringsseminaret og gir en ytterligere fordypning i... Read More

Innføringsseminar for leger og psykologer

Innføringsseminaret skal gi deltakerne innføring i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret skal skape interesse og en begynnende forståelse for grunnleggende sider ved terapeutisk... Read More