Category

Utdanning

Overgangsseminar

Gjennomført og bestått overgangsseminar gir mulighet til å begynne på IBUP sitt videregående seminar uten først å ta innføringsseminaret. For å kunne søke opptak til... Read More

Nye seminar 2021

Det starter seks seminarer i løpet av 2021: – ett innføringsseminar om våren (Oslo) – to innføringsseminar om høsten (Oslo/Tønsberg) – to spedbarnsobservasjonsseminar om høsten... Read More

Pågående seminarer

IBUP arrangerer utdanning for leger og psykologer i psykoanalytisk psykoterap med barn og ungdom. Utdanningen er 5-årig og består av innføringsseminar, videregående seminar og spedbarnsobservasjonsseminar.... Read More

Spedbarnsobservasjonsseminar

Seminardeltageren følger et spedbarn fra fødselen og i minimum ett år, der man en time en gang i uken observerer spedbarnet hjemme i relasjon til... Read More

Videregående seminar

Videregående seminar skal gi deltakerne en fordypning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret viderefører temaene fra innføringsseminaret og gir en ytterligere fordypning i... Read More

Innføringsseminar

Innføringsseminaret skal gi deltakerne innføring i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret skal skape interesse og en begynnende forståelse for grunnleggende sider ved terapeutisk... Read More