Linker

https://podtail.com/no/podcast/pia-og-psyken/–204-om-traumer-som-gar-i-arv-med-psykolog-lise-r/
Podcast – Pia og Psyken : Om traumer som går i arv, med «vår egen» Lise Radøy (psykolog)

Om oppdragelse
– Det er viktigere hvem du er som menneske, enn hva du gjør som oppdrager. Barnet ser på deg med argusøyne, og lærer livet gjennom hvordan du lever ditt liv. Det er hvem du er, som er avgjørende.

Margreth Olin: Barndom
Artikkel i Kinomagasin

www.efpp.org
Står for The European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy in public sector (EFPP). Det er en paraplyorganisasjon som samler Institutter og foreninger i Europa som tilbyr eller er interessert i psykoanalytisk psykoterapi for voksne, psykoterapi for barn og ungdom, for gruppeanalyse og for par- og familiepsykoterapi. EFPP har 26 land medlemsland i Europa.

www.psychoanalysis.org.uk
The Institute of Psychoanalysis is the home of the British Psychoanalytic Society.

www.mellanrummet.net
Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi.
Ett av Mellanrummets syften är att sprida information om aktuella strömningar inom barn- och ungdomspsykoterapi. 

www.pep-web.org
Welcome to PEP-WEB, home of the PEP Psychoanalytic Literature Search.

www.matrixtidsskrift.no
Her kan du finne aktuelle artikler og fagessay om psykodynamisk psykoterapi, filmessay og bokanmeldelser.

www.psykoanalyse.no
Tilbyr utdanning i psykoanalyse

www.iga.no
Tilbyr utdanning i gruppeanalyse

www.instpsyk.no
Tilbyr utdanning i psykoterapi med voksne

Norsk Karakteranalytisk Institutt (karakteranalyse.no)
Utdanning i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi