Minneord Louise Emanuel

Louise Emanuel var gjennom mange år leder for Under Fives på Tavistock-klinikken i London. Hun var sentral i utviklingen av en psykoanalytisk orientert kortidsmodell som la grunnlaget for en doktorgrad (phd) som omhandlet arbeidet med de minste barna. Hun var en meget kreativ og inspirerende foreleser og veileder som i mange år underviste ved Tavistock-klinikken. Hun holdt mange seminarer og veiledet rundt om i verden sammen med sin ektemann Ricky Emanuel. Hun var også en sentral skikkelse i WAIHM.

Sammen med sin mann Ricky Emanuel besøkte Louise Emanuel Norge ved flere anledninger. Blant annet underviste og veiledet paret på IBUP/RBUPs septemberseminar i Oslo i 2014 og 2015.

Louise Emanuel skrev flere artikler og bøker om psykoterapi med barn, konsultasjon og arbeid med de minste barna og deres foreldre.

Louise Emanuel gikk bort 7. mai 2017 etter kort tids sykeleie.

Ibup uttrykker stor takknemlighet for Louise Emanuels betydelige bidrag innen psykoanalytisk tenkning og klinisk arbeid med barn. Hun vil bli dypt savnet.

Se også minneord fra The Guardian og The Times.