Marionstipend

Stiftelsen Marionfondets midler ble fra 02.11.2007 ved avvikling av stiftelsen donert til Institutt
for barne- og ungdomspsykoterapi, IBUP (tidligere Norsk forening for psykoanalytisk psykoterapi for barn og ungdom, NFPPBU). Midlene skal komme foreningens medlemmer til gode
og anvendes til etterutdanning og faglig oppdatering av lærere og veiledere ved IBUP.