Medlemskap

IBUP opererer med tre medlemskategorier:

Medlem

Forutsetter at vedkommende har gjennomført og fått godkjent innføringsseminar eller
tilsvarende, spedbarnsobservasjon, videregående seminar, tre intensive terapier (barn, førskolebarn
og ungdom), tre ikke-intensive terapier, foreldrearbeid, veiledning, egenterapi og skriftlig arbeid.
Undervisningsutvalget anbefaler medlemskap etter søknad, som endelig godkjennes av styret.

Kandidatmedlem

Deltakelse i instituttets utdanningsprogram gir status som kandidatmedlem.
Kandidatmedlemskap gis også den som har gjennomført hele eller deler av utdanningen uten å ha
fullført kravene til medlemskap og som betaler fastsatt medlemskontingent.

Assosiert medlem

For den som ønsker å melde seg inn som støttemedlem i IBUP og som betaler
fastsatt medlemskontingent. Assosierte medlemmer får tilgang til IBUP-nytt, tidlig informasjon om ulike seminarer og arrangementer, samt tilgang til IBUPs bibliotek.

Dersom du ønsker å bli assosiert medlem ta kontakt per e-post her.

Hvor kommer dette…