Meg Harris Williams

Meg Harris Williams er forfatter og foredragsholder innen litteratur
og psykoanalyse. Hun har også bakgrunn som billedkunstner. Hun foreleser og underviser internasjonalt, og mange av hennes bøker er oversatt til andre språk. Hun er gjesteforeleser på Tavistock-klinikken i London, er «Honorary Member of the Psychoanalytic Center of California» og redaktør av «The Harris Meltzer Trust». Meg Harris Williams skrev også manus til to filmer basert på Bions selvbiografiske skrifter: «Memoir of the future» og «The Becoming room». Meg Harris Williams er datter av Martha Harris, og Donald Meltzer er hennes stefar.

Meg Harris Williams’ forfatterskap inneholder blant annet The Apprehension of Beauty, som hun skrev sammen med sin stefar, Donald Meltzer, og som ble utgitt i 1988. Andre utgivelser er: The Vale of Soulmaking (2005), The Aesthetic Development (2010), Bions Dream (2010), The Tavistock Model: Collected Papers of Martha Harris and Esther Bick (2011), Bion in New York and Sao Paulo (2019), Four Discussions with W.R. Bion (2019), The Art of Personality (2020), Dream Sequenses in Shakespeare (2021) og Donald Meltzer: A Contemporary Introduction (2021).

IBUP-styret har hatt et møte med Meg Harris Williams for planlegging av fagmøtet 12. mars, og vi opplever Meg Harris Williams som en foredragsholder med svært mye å by på når det gjelder kunnskap om W.R. Bion, D. Meltzer, om psykoanalysen og om kunst og litteratur.
Se hennes hjemmeside for mer informasjon: www.artlit.info.

Publikasjoner
Meltzer’s Selected Papers in 3 vols
‘Interpretation versus interpretative reverie’ which discusses one of those papers (50 free downloads here.
A new Introduction to Meltzer (discount code FLR40)
The panel discussion of the film Re-membering the Infantile from the IPA conference of 2021, by Vera Montagna, Vivienne Pasieka, Alison Vaspe, and Meg Harris Williams (link now on the HMT homepage.

Here also are links to our previous new HMT books:
A Place for Beauty in the Therapeutic Encounter by Dorothy Hamilton
Children in Care in Colombia by Cecilia Munoz Vila
and a new edition of Baby Observation by Manuel Perez-Sanchez with a foreword by Jeanne Magagna.
Our next books will be Symbols in Psychoanalysis: Containers of Emotional Experiences by Marisa Pelella Melega and Dreams, Symbols, and the Aesthetic Perspective by Miriam Botbol.