Meg Harris Williams snakker om Bion

Bion and the post-Kleinian model of the mind

Datoer og temaer

21. september  Aesthetic Conflict

19. oktober  Catastrophic Change

16. november  Symbol formation and the growth of thought

14. desember  The psychoanalytic attitude – forgoing memory and desire

Arrangementene foregår via Zoom. Alle dager kl. 18.30–20.00.

Tilgang kjøpes via Tikkio.

Billett til alle foredragene.

Det er også mulig å kjøpe billett til én av kveldene. Klikk på arrangementet nedenfor som du vil kjøpe billett til.

21. september: Aesthetic Conflict
19. oktober: Catastrophic Change
16. november: Symbol formation and the groth of thoguht
14. desember The psychoanaltytic attitude – foregoing memory and desire

Lenke til Zoom-møtet og artikler tilhørende temaet sendes ut før arrangementet.
VIKTIG: Send e-postadressen din til post@ibup.no når du har kjøpt billett.

Pris: kr. 500,- for én kveld, kr. 1600,- for alle kveldene.

Om foredragsholderen

Meg Harris Williams er forfatter og foredragsholder innen litteratur og psyko­analyse. Hun har også bakgrunn som billedkunstner. Hun foreleser og under­viser internasjonalt, og mange av hennes bøker er oversatt til andre språk. Hun er gjesteforeleser på Tavistock-klinikken i London, er «Honorary Member of the Psychoanalytic Center of California» og redaktør av «The Harris Meltzer Trust». Meg Harris Williams skrev også manus til to filmer basert på Bions selvbiografiske skrifter: «Memoir of the future» og «The Becoming room».

Meg Harris Williams er datter av Martha Harris som i mange år var leder for barneterapiutdanningen ved Tavistock- klinikken i London. Hennes stefar, Donald Meltzer, brukte store deler av sitt liv til å forelese, veilede og skrive bøker om Bion og de kliniske implikasjoner av hans teorier.

Meg Harris Williams formidler Bions teorier og det postkleinianske tankegodset på en begripelig og nær måte som hjelper oss til å forstå noe mer av det non­verbale og grunnleggende i det å være menneske – og som gjør oss bedre rustet til å forstå oss selv og våre pasienter – og det som skjer i behandlings­rommet.

Se hennes hjemmeside for mer informasjon: www.artlit.info.