Mellanrummet

IBUP har overtatt eierskapet til

 
IBUP har overtatt eierskapet til Mellanrummet, et nordisk tidsskrift for psykodynamisk orientert barne- og ungdomspsykoterapi. I den forbindelse var de svenske og norske redaksjonene invitert til oppstartsmøte. Vi satser på et godt samarbeid i årene som kommer!

Gå til Mellamrummets side