Mellom drøm og dagdrøm

Klinisk seminar med psykolog Olaf Rørosgaard

Bergen Psykoanalytiske Forum inviterer til klinisk seminar med psykolog Olaf Rørosgaard lørdag 23. november 2019. Seminaret gir deltagerne mulighet for en dypere teoretisk forståelse av skillet mellom drøm og dagdrøm slik det forståes i tradisjonell psykoanalytisk forstand, og innenfor nyere psykoanalytisk tenkning. Seminardeltagere blir også invitert til å legge frem kliniske kasus med fokus på pasienters drømmer og dagdrømmer, for nærmere klinisk drøfting.

Påmelding innen 1. november 2019 til bergen.psykoanalytiske.forum@gmail.com.
Bindende påmelding. Maks antall deltagere: 20
Pris: 1500,- kroner (studenter kan etter vurdering delta til redusert pris).
Lunsj kommer i tillegg.

Seminaret er godkjent av Norsk Psykologforening som 6 timer fritt spesialkurs/vedlikeholdskurs. Påmeldte får tilsendt nærmere opplysninger om program samt betalingsinformasjon.
Seminaret blir holdt i Bergen, Østre Murallmenningen 7, 5012 Bergen.

Olaf Rørosgaard er psykolog og spesialist i klinisk psykologi med intensiv psykoterapi. Han har
utdanning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og voksne. Han er mangeårig lærer, læreterapeut
og veileder ved Institutt for Psykoterapi i Oslo. Han har lang erfaring med barn, unge og voksne, og
arbeider i privat praksis i Stavanger. Hans teoretiske fundament er Freuds psykologi, og den videre
utviklingen innenfor den britiske psykoanalysen.