Minneord Anne Kristin Rustad

En stor og varm takk til Anne Kristin Rustad som var en av de tidlige initiativtakere til Institutt for barne og ungdomspsykoterapi (dengang NFPPBU), og hadde en viktig funksjon som lærer, veileder for mange og medlem av undervisningsutvalget over tid.

Takk til Anne Kristin Rustad for stort faglig engasjement og som med det har vært med på å legge grunnlaget for at nye barne- og ungdomsterapeuter har kunnet få mulighet til å ta en psykoanalytisk orienter videreutdanning.