Minneord Anne Margaret Svestad

Medlem av IBUP og tidligere styremedlem i NFPPBU (forløper for IBUP) psykiater, barnepsykiater og psykoanalytiker Anne Margaret Svestad, døde 11. juni etter 3 1/2 års sykdom. Hun ble 64 år.

Anne hadde utdanning i psykoanalytisk barneterapi fra MRK og hadde et stort engasjement for feltet, spesielt tilbudet til de barna som trengte et omfattende psykoterapitilbud. Hun bidro helt til det siste som veileder og vil huskes som en engasjert og aktiv kollega.

Anne arbeidet mange år i privatpraksis på Hamar. Dette begrenset i perioder kontakten med IBUP mer enn hun ønsket. Hun var imidlertid aktivt tilstede på større seminarer i vår regi.

Vi i IBUP vil savne henne og hennes  engasjement og faglige bidrag til utviklingen i psykoanalytisk barne- og ungdomspsykoterapi.