Nekrolog Turid Nicolaisen

Det er med stor sorg vi meddeler at Turid Nicolaisen (f.14.07.60) gikk bort 15. mai.

Hun satt i styret for IBUP i 12 år, og var leder i 10 av de årene. Hun var en ildsjel, og styrte instituttet med stødig hånd gjennom gode og også til dels vanskelige  tider. Hun har satt dype spor etter seg, og det er ikke minst er på grunn av Turid at vi fremdeles har en femårig utdanning i psykoanalytisk psykoterapi for barn og unge her i Norge. Det var tider da det blåste kalde vinder for utdanningen, men Turid ga aldri opp, og hennes evne til å stå på ga frukter.

Da hun tok over som leder for det som den gangen het Forening for Psykoanalytisk Psykoterapi for Barn og Unge ( NFPPBU) i 2006, hadde hun sittet i styret ett år og var den eneste som fortsatte. Hun påtok seg lederskapet og var den som skulle bære kunnskap og tradisjon videre i det nye styret. På tross av den dypt forankrede tradisjonen, var Turid opptatt av at vi måtte følge med i tiden. Hun var primus motor for endring av navnet til IBUP og ivret for at vi fikk skriftliggjort og oppdatert instituttets administrative prosedyrer. Da dette store arbeidet var vel i havn, ga hun fornøyd uttrykk for at ”nå kan IBUP fortsette uavhengig av hvem som sitter i styret.”  Hun kunne vel kjenne at dette arbeidet var krevende og tok mye tid og krefter, men hun satt ved roret i enda fire år før hun kjente seg trygg på at hun kunne trekke seg tilbake.

Vi vil takke Turid for hennes enorme pågangsmot, hennes evne til å holde ut,  hennes varme og humor,  klarhet og klokskap i tanke og ord- og ikke minst for kjærligheten og utholdenheten hun viste i arbeidet med å utvikle den psykoanalytiske tenkningen og behandlingen innen barne- og ungdomsfeltet.

Lise Radøy med IBUP-styret