Nye seminarer 2019

IBUP arrangerer utdanning for leger og psykologer i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Utdanningen er 5-årig og består av innføringsseminar, videregående seminar og spedbarnsobservasjonsseminar. Innføringsseminaret er godkjent av Dnlf som del av spesialiteten i barne- og ungdomspsykiatri. Fullført 5-årig utdanning er godkjent av NPF som spesialitet i klinisk psykologi med psykoterapi. Som ledd i utdanningen kreves at kandidaten i hele seminarperioden arbeider med psykoterapi med barn og ungdom under kvalifisert veiledning.

Høsten 2019 igangsettes følgende seminarer

Spedbarnsobservasjonsseminar

Oslo

Stavanger

Haugsund

Innføringsseminar

Bergen