Nytt seminar om Ungdomstiden med psykologspesialist Per Are Løkke: Mangfoldet i ungdommens transformasjoner

Velkommen til en ny seminarrekke om ungdomstiden med  psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi Per Are Løkke.

Disse seminarene blir alltid fulltegnet og vi har ofte venteliste. Så ikke vent for lenge med å melde deg på om du ønsker å delta.

 

 

Aksel Sandemose kalte ungdomsfasen for den ulykksalige tiden i smeltedigelen.

 

I dette seminaret vil hovedvekten være lagt på case – historier med utgangspunkt i Donald Winnicotts teori om ungdomsfasen. Han la vekt på nødvendigheten av å skape en terapeutisk relasjon der det han kalte formålsløsheten var det viktigste terapeutiske prinsippet. Å skape et være rom slik at gjøren kan oppsto var hans formel for at ungdommens transformasjoner kan skje. Vi vil undersøke hva slags elementer både i ungdommen, relasjonen og i terapeuten som kan være med på å bygge opp et slikt være-rom.

 

Per Are Løkke vil presentere Winnicotts teori, men først og fremst bruke casehistorier fra litteraturen og også egne case for å illustrere forskjellige former transformasjonen kan ta.

Ungdommen har mange register å spille på og lever på mange familiære, sosiale og personlige scener. Ungdomsfasen innebærer et møte med traumer, seksualitet, følelser og ikke minst adskillelser fra foreldrebindinger. En gammel verden går under og en ny er ennå ikke skapt. Forskjellige historiske epoker setter også rammer for hvordan transformasjonen kan skje.

 

Sigmund Freud og Wilhelm Reichs løsninger på ungdomsfasen i sine egne liv vil bli presentert. Elena Ferrante, Agnar Mykle, Vigdis Hjort, Marie Kjos Fonn og Sofia Åkerman har alle skildret personer som løser ungdomsfasen på de forskjelligste måter. Løkke vil også gjennomgå en rekke av egne case, og hvis noen ønsker vil det også bli mulighet til å legge frem egne terapier.

 

Seminaret går over fem ganger. Etter presentasjonen av Winnicott vil det bli en detaljert gjennomgang av 3 forskjellige case fortellinger hver gang. Seminarets mål er å styrke terapeutens tro på å være i formålsløsheten, i en tid som krever effektivitet og ytre inngripen. Ved å presentere en bred vifte av forskjellige transformasjoner kan det forhåpentligvis skape en økt tillit i terapeuten til at ungdommen kan finne egne løsninger selv.

 

Ni Essays for å forstå ungdomsfasen, av Per Are Løkke

Praktisk info:

  • Sted: IBUPs lokaler: Gjerdrumsveien 19, 0484 Oslo
  • Datoer; 3 april, 24 april, 8 mai, 29 mai, 5 juni.
  • Klokkeslett: 18:00 -21:00
  • Seminar avgift: Kr. 2.650,-
  • Antall deltagere: 10 stk
  • Påmelding her: Påmeldingsskjema

 

Ved spørsmål, epost: post@ibup.no