Om IBUP

Norsk forening for psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom (Nfppbu) ble stiftet i 1991. Formålet er å være en forening for fagfolk interessert i psykoanalytisk orientert psykoterapi med barn og ungdom. Nfppbu skal fremme kunnskap om, bidra til utdanning av fagfolk innen fagområdet og støtte opp om virksomhet som er opptatt av psykoanalytisk orientert behandling av barn og unge og deres familier. Alle med interesse for feltet kan være assosierte medlemmer av foreningen, fullt medlemsskap kan søkes etter spesielle kriterier.