Styret

Kjersti Brænne
Sekretær

Ingeborg Aarseth
Kasserer

Anne Catrine Møller
Styremedlem

Annette Marfjord
Kandidatmedlem

Matias Bals
Styremedlem