Styret

Styrets sammensetting

Styret blir valgt for to år av gangen. Nytt valg skjer på Årsmøtet som finner sted hvert år medio mars.

Ingeborg Aarseth (2021 – 2023)
Leder

Annette Marfjord (2021 – 2023)
Nestleder

Maud Heie Bjerke(2022 – 2024)
Sekretær

Unni Sandaker Blom (2021 – 2023)
Styremedlem

Matias Bals (2021 – 2023)
Kandidatmedlem

Aline Lima Rocha (2023 – 2025)
Kandidatmedlem

Torunn Landrø (2023 – 2025)
Kandidatmedlem