Utvalg

Undervisningsutvalget
Anna Szulc (leder)
Benedikte Jordet
Renate Bergland
Torstein Andersen Aase
Inger Fjermeros

Litteraturutvalget
Fredrik Cappelen
Tonya Madsen
Håkon Kagenes

Etikkutvalget
Rune Johansen
Anne Catrine Møller
Barbo Aasgaarden

Ankeutvalget
Grete Tangen Andersen
Kjersti Brænne
Anne Okstad

Valgkomiteen
Lise Radøy
Anna Szulc

Fagmøteutvalget
Maud Heie Bjerke
Aline Lima Rocha
Matias Bals
Torunn Landrø