Psykodynamisk veiledningspedagogikk for leger i BUP

IBUP arrangerer seminarrekke i psykodynamisk veiledningspedagogikk for leger i BUP.

 

Les utlysningsbrevet her.

 

Målbeskrivelse: Seminarrekken utgjør 50 timers undervisning i veiledningspedagogikk som
er den teoretiske delen av utdanning som psykodynamisk veileder for leger i BUP.
Delkursene henger sammen, og ved påmelding melder en seg på hele seminarrekken.

Målgruppe: Barne- og ungdomspsykiatere som skal bli veiledere i psykodynamisk terapi
Antall deltagere: 8-12 stk.

Program: Sendes ut i forkant av seminarene sammen med aktuell litteratur

Sted/sted:
Holmen fjordhotell, Asker.

  • Delkurs 1: 26.-28 mai 2024
  • Delkurs 2: 13.-15-oktober 2024
  • Delkurs 3: 2.- 4.februar 2025

Kursledere:
Rune Johansen, barne- ungdoms -og voksenpsykiater,
Linda Havmøller, barne- og ungdomspsykiater.

Seminarkontakt IBUP:
Unni Sandaker Blom, epost: unnisandakerblom@hotmail.com
Renate Bergland, epost: renatebergland@yahoo.no

Pris: 13 500 pr delkurs, forutsatt fulltegnet kurs.
(Det kan komme prisjustering i løpet av seminarperioden)
Medlemskap i IBUP 750kr pr. år i seminarperioden.

Påmelding: Trykk her, Påmeldingsskjema
Påmeldingsfrist: 15. april 2024

 

Ved spørsmål: post@ibup.no