Psykoterapcentrum i Sverige går til retten

Les om behandlingsanbefalinger i psykoterapi mot angst og depresjon i Sverige.