Short-Time Psychoanalytic Psychotherapy for Adolescents with Depression (STPP)

IBUP arrangerer ettårig seminar i korttids psykoanalytisk psykoterapi med ungdom:
STPP: Short-Time Psychoanalytic Psychotherapy for Adolescents with Depression

Målgruppe
Spesialister eller leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, psykologspesialister eller psykologer i spesialisering i barne- og ungdomspsykologi, som har gjennomført IBUPs 2-årige innføringsseminar i psykodynamisk psykoterapi med barn og ungdom eller tilsvarende.

Gruppestørrelse
6-8 deltakere.

Formål med seminaret
Tidsavgrenset psykoanalytisk behandlingsmetode med empirisk støtte, rettet mot ungdom med depresjon.
Seminaret er godkjent av Dnlf som et «tredje år» etter de to årene med innføringsseminar, for barne- og ungdomspsykiatere som ønsker å utdanne seg til psykoterapiveiledere i psyko­dynamisk psykoterapi med barn og ungdom. Godkjent av Psykologforeningen (NPF) for 70 timer vedlikeholdsaktivitet for spesialister.

Opplegg
Seminaret integrerer teori og klinisk praksis.

Hovedlitteratur: Cregeen, Simon et al. (2017). Short-Term Psychoanalytic Psychotherapy for Adolescents with Depression: A Treatment Manual.
I tillegg vil det være relevante artikler knyttet opp mot nyere forskning på feltet.
10 dagssamlinger i løpet av et år, med til sammen 70 undervisningstimer.
Planlagt oppstart januar 2023. Samlingene finner sted i IBUPs lokaler i Gjerdrums vei 19, 0487 Oslo.
Veiledning: 25 timer gitt av IBUP-godkjent psykoterapiveileder.
Krav om én gjennomført ungdomsterapi på 28 timer for godkjenning av seminaret.

Målbeskrivelse for STPP-seminar (pdf)

Kursavgift
Kr 13.500 pr. semester
Det forutsettes medlemskap i IBUP i seminartiden, for tiden kr 650,- pr. år.

Kursholder
Mette Hvalstad, barne- og ungdomspsykiater og psykoanalytiker
Kontaktperson: Unni Sandaker Blom, e-post: unnisandakerblom@hotmail.com

Meld deg på seminar her