Spedbarnsobservasjonsseminar Haugesund 2017–2018

Spedbarnsobservasjon ble utviklet ved Tavistock-klinikken i London. Metoden gir en unik mulighet til å bli mer kjent med egne følelser og reaksjoner i møte med pasienter og er en obligatorisk forberedelse til psykoterapiutdanninger i de fleste land i Europa og flere land i resten av verden.

Seminaret gir økt forståelse for eget og pasientens bidrag i terapirelasjonene og fremmer utvikling av terapeutisk holdning. Det gir også mulighet for observasjon av tidlig relasjons- og personlighetsutvikling og generell utvikling i 1. leveår. Et annet viktig mål for seminaret er å utvikle evnen til å kunne skille mellom nøyaktige observasjoner og teoretiske tolkninger av disse. Seminaret gir grunnlag for en opplevelsesnær læring.

Varighet: Seminaret har en varighet på omlag 1 1/2 år.

Seminarleder: klinisk pedagog Marit Nesse

Arrangør: Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP). Det forutsettes medlemskap i IBUP kr. 650 per år.

Kursansvarlig: psykologspesialist Anne Okstad

Målgruppe

Seminaret er en obligatorisk del av IBUPs 5-årige utdanning og tilfredsstiller sammen med innføringsseminar og videregående seminar kravene til the European Federation for Psychoanalytic Psychoterapy ,Child and Adolescent Section (EFPP)

Seminaret er åpent for alle yrkesgrupper innen psykisk helsevern, men kandidater som søker eller er i gang med IBUPs 5-årige psykoterapiutdanning, prioriteres

Arbeidskrav

Dette er et klinisk seminar med maksimum 5 deltakere. Deltakerne observerer hvert sitt spedbarn i sin familie 1 time i uka gjennom første leveår. Observasjonene skrives ned etter timen og deles med seminaret for felles refleksjon. En oppsummerende rapport skrives av hver kandidat og gjennomgås i gruppen. Navn anonymiseres og alt skriftlig materiale makuleres ved seminarets slutt.

Seminaret går hver uke/annenhver uke avhengig av hva som avtales i gruppa og varer til deltakerne har gjennomført ett års observasjon.

Godkjenning

Seminaret er godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs og kan søkes godkjent som vedlikehold til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi gjennom Norsk Psykologforening

For å få godkjent seminaret må kandidaten være tilstede minimum 80 % av seminartiden.

Kursavgift

Kr. 3000 for inneværende semester. Kr. 6000 fra neste semester. Semesteravgiften kan økes dersom tilskudd fra Helsedirektoratet reduseres.

Påmeldingsfrist: 20. oktober 2017

Påmeldingsskjema

Studieplan