Spedbarnsobservasjonsseminar i Haugesund 2019–2020

Seminaret arrangeres av Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP). Spedbarnsobservasjonsseminaret kan tas som selvstendig seminar. Seminaret er også en obligatorisk del av fordypningen i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom arrangert av IBUP. Denne utdanningen har en internasjonal standard og er tilpasset kravene i the European Federation for Psychoanalytic Psychoterapy in Public Sector, Child and Adolescent Section (EFPP).

Kursinnhold

Seminaret skal gi økt forståelse for eget og pasientens bidrag i terapirelasjonen og fremme utvikling av terapeutisk holdning. Det gir også mulighet for observasjon av tidlig relasjons- og personlighetsutvikling og generell utvikling i 1. leveår. Et annet viktig mål for seminaret er å utvikle evnen til å kunne skille mellom nøyaktige observasjoner og teoretiske tolkninger av disse. Seminaret er en obligatorisk del av IBUPs 5-årige utdanning og nødvendig for å delta på videregående seminar i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom.

Seminarleder

Klinisk pedagog Marit Nesse

Kursansvarlig(e) Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP).

Målgruppe

Seminaret er åpent for alle som arbeider i psykisk helsevern, men kandidater som søker eller er i gang med IBUPs 5-årige psykoterapiutdanning prioriteres. Kandidater med små barn anbefales ikke å delta på seminaret.  Søkere vil bli innkalt til et intervju etter søknadsfristens utløp.

Tidspunkt

Seminargruppen møtes tre timer annen hver uke. Seminarets varighet regnes til 1 1/2 år. Seminaret varer til samtlige deltakere har gjennomført ett års observasjon.

Arbeidskrav

Dette er et klinisk seminar med maksimum 5 deltakere. Deltakerne observerer hvert sitt spedbarn i familien 1 time ukentlig i barnets første leveår. Observasjonene skrives ned etter timen og deles med seminaret for felles refleksjon, forståelse og hypotesedanning. Dette gir grunnlag for en opplevelsesnær læring. En oppsummerende rapport skrives av hver kandidat og gjennomgås i gruppen. Navn anonymiseres og alt skriftlig materiale makuleres ved seminarets slutt.

Kvalifisering

Seminaret skal gi økt terapeutisk kompetanse. Det er også en obligatorisk del av utdanningen i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom arrangert av IBUP.

For å få godkjent spedbarnsobservasjonsseminaret må kandidaten være til stede minimum 80 % av seminartiden.

Godkjenninger

Seminaret søkes godkjent i Norsk Psykologforening og Den norske legeforening.

Det forutsettes medlemskap i IBUP kr. 650,- pr.år.

Oppstartsdato:

September / oktober 2019

Sted:

Avtales senere

Pris:

8000 kr pr semester

Maks ant. deltakere:

Minimum 4, maksimum 5 deltakere

Påmeldingsfrist: 

1.9.19. 

Send en e-post til post@ibup.no om du ønsker mer informasjon eller melde deg på.