Spedbarnsobservasjonsseminar Oslo høsten 2019

Seminaret gir deltageren en unik mulighet til å observere  tidlig relasjons- og personlighetsutvikling på nært hold gjennom et barns første leveår. Deltagerne observerer hvert sitt spedbarn hjemme i familien en time i uken i minimum ett år. Observasjonene skrives ned og deles i en seminargruppe som møtes jevnlig  for felles refleksjon, forståelse og hypotesedanning.

Seminaret er basert på opplevelsesnær læring og har til hensikt å  øke deltagernes forståelse for eget og pasientens bidrag i en terapeutisk relasjon. Deltagerne får utvikle sin evne til å romme følelser over tid, samt sin sensitivitet for emosjonelle erfaringer og tidlige ordløse tilstander. Seminaret vil således fremme utviklingen av terapeutisk holdning i den hensikt å gi deltagerne økt kompetanse som terapeuter.

Varighet: Seminaret har en varighet på omlag 1 1/2 år.

Seminarleder: Ingeborg Aarseth og Anne Okstad

Arrangør: Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP). Det forutsettes medlemskap i IBUP kr. 650 per år.

Kurskontakt: Lise Radøy

Målgruppe

Seminaret er en obligatorisk del av IBUPs 5-årige utdanning og tilfredsstiller sammen med innføringsseminar og videregående seminar kravene til the European Federation for Psychoanalytic Psychoterapy ,Child and Adolescent Section (EFPP)

Seminaret er åpent for alle yrkesgrupper innen psykisk helsevern, men kandidater som søker eller er i gang med IBUPs 5-årige psykoterapiutdanning, prioriteres

Arbeidskrav

Dette er et klinisk seminar med maksimum 5 deltakere. Deltakerne observerer hvert sitt spedbarn i sin familie 1 time i uka gjennom første leveår. Observasjonene skrives ned etter timen og deles med seminaret for felles refleksjon. En oppsummerende rapport skrives av hver kandidat og gjennomgås i gruppen. Navn anonymiseres og alt skriftlig materiale makuleres ved seminarets slutt.

Seminaret går hver uke/annenhver uke avhengig av hva som avtales i gruppa og varer til deltakerne har gjennomført ett års observasjon.

Godkjenning

Seminaret er godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs og kan søkes godkjent som vedlikehold til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi gjennom Norsk Psykologforening

For å få godkjent seminaret må kandidaten være tilstede minimum 80 % av seminartiden.

Kursavgift

Kr. 8000 per semester. Semesteravgiften kan økes dersom tilskudd fra Helsedirektoratet reduseres.

Påmeldingsfrist: løpende påmelding

Oppstart: august 2019 med forbehold om nok påmeldte

Påmeldingsskjema

Studieplan