The Squiggel Clubb 18. april 2024: Engler og spøkelser i barnerommet

Velkommen til IBUPs fagmøte kveld på Litteraturhuset.

 

Sted: Litteraturhuset

Dato: 18. april 2024

Kl. 19:00 – 21:00

Billetter kjøpes her: Tikkio

Pris: 200kr

 

Hvordan traumer i tidligere generasjoner påvirker barnets tilknytningsrelasjon og hvordan dette kommer fram i terapirommet

Hvordan kan foreldrenes historie påvirke spedbarnet? Det psykiske grunnstoffet som spedbarnet bygger sin utvikling på er å finne noe av seg selv i en annen. Hva skjer da når denne andre ikke er emosjonelt tilgjengelig? Hvordan kan vi forstå og være til hjelp når foreldre strever med å forholde seg til barnet?

Om foredragsholderne:

Susanne Wroldsen: er psykologspesialist innen barne- og ungdomspsykologi og utdannet karakteranalytiker fra Karakteranalytisk institutt. Hun har to-årig videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP og 1 årig fordypning i behandlingsarbeid under graviditet og i sped- og småbarnstid. Hun arbeider i dag som enhetsleder for sped- og småbarnsteamet ved Bup Vest diakonhjemmet sykehus.

Inger Fjermeros: psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi med 30 års erfaring fra arbeid med barn og ungdom. Hun er i sluttfasen av IBUP sin videreutdanning i barne- og ungdomspsykoterapi. Har jobbet i 18 år med sped- og småbarnsarbeid ved Bup Nedre Romerike, hvorav 14 år som enhetsleder.