The Squiggle Club

«The Squiggle Club» er navnet på IBUPs åpne fagkvelder, inspirert av den engelske psykoanalytikeren Donald W. Winnicotts «krusedullek». Kveldene vil romme både foredrag og meningsutvekslinger. De vil finne sted med ujevne mellomrom.

1. november:
Foredrag ved Gerd Abrahamsen: «Det nødvendig samspillet» – Et relasjonelt perspektiv på barns tidlige utvikling

Gerd Abrahamsen vil i dette foredraget ta utgangspunkt i paradigmeskiftet som har funnet sted i forhold til barns tidlige utvikling. De siste tiårs spedbarnsforskning har understreket barnets store relasjonsbehov, dvs. dets søking etter kontakt med et annet menneske for tilknytning, trygghet og selvbekreftelse. Foredraget vil ved hjelp av eksempler fra spedbarnsobservasjon beskrive den relasjonelle dreiningen innenfor utviklingspsykologien mot et to-person perspektiv fremfor det tidligere dominerende en-person perspektivet.

Etter foredraget vil det åpnes for spørsmål og refleksjoner fra salen, før Abrahamsen vil delta i en samtale med Lise Radøy og Anne Okstad.

Arrangementet finner sted 1. november kl. 19–21 på Ingensteds, Brenneriveien 9, 0182 Oslo

Pris: 200,-
Billetter kan kjøpes her.
Mer informasjon.

Første planlagte The Squiggle Club er torsdag 10. mars på Kulturhuset i Oslo. Da vil psykolog Per Are Løkke snakke om hvorfor Winnicotts teori om ungdomsfasen fortsatt har stor aktualitet. Deretter vil Per Are samtale med litteraturviter og forfatter Elisabeth Løvlie om «Ungdommens Transformasjoner», som er navnet på Løkkes siste bok (2021). De vil ta utgangspunkt i Winnicott og Rousseau for å utforske ungdommens oppdagelser av seg selv og livet. Løvlie ga i 2006 ut boka «Stillhet og støy: Tanker om tid, angst og kjærlighet». Boka «Du og Barnet» (2017) skrev hun sammen med sin mor, psykolog Anne-Lise Løvlie Schibbye.

Neste planlagte The Squiggle Club er torsdag 12. mai. Også da vil psykolog Per Are Løkke snakke for oss; denne gang vil han drøfte ungdomskampens bevegelse mellom destruktivitet og fremdrift. Han vil spesielt fokusere på at dagens ungdom vokser opp i tvangsstrukturer og et psykopsykiatrisk språk som ikke gir plass til deres rare, sammensatte og subjektive opplevelsesverden. Løkke vil blant annet bruke Maria Kjos Fonns roman «Heroine Chic» og Elena Ferrantes
roman «Dei vaksnes løgnaktige liv» til å drøfte forskjellene mellom de to ungjentene Elise og Giovanna; den ene fanget i dødsdriftenes klør, den andre løftes frem av livsdriftens vinger etter noen år i ungdommens mørkerom. Hva er forskjellen mellom disse to historiene? Hvorfor vil den ene leve og den andre dø?